Jooksjad

Enne algust:

 • Kumbki leer määrab endale kaks jooksjat.

Eesmärk:

 • Kummagi leeri jooksjad peavad viima oma leeri punktist A, teateid (markeeritud paber), punkti B.
 • Leer peab neid kaitsma ja vastaste jooksjaid takistama või tapma ning nende teated ära võtma.

Lisapunktid:

 • Iga edukalt enda leeri lõppupunkti toimetatud enda leeri teade annab 2 lisapunkti
 • Iga edukalt enda leeri lõppupunkti toimetatud vastase leeri teade annab 10 lisapunkti

Tingimused:

 • Kui jooksja on ühtlasi lipukandja (enda või vastase leerilipuga) võib ta võtta 3 teadet korraga ning neid teateid ei saa tema surma korral röövida.
 • Jooksjad ei või terve selle stsenaariumi jooksul kanda turvist ega kasutada ühtegi relva või kilpi.
 • Oma leeri teateid võib edasi toimetada ainult see jooksja kes teate punktist A võttis.
 • Vastase leeri teate võib oma leeri punkti B toimetada ainult see kes vastase jooksja tappis.
 • Surnud jooksja naaseb oma leeri punkti A, kus ta saab kohe uue teate.
 • Kui teate tooja kasvõi puudutab OG ala mis on tema lõppupnktiks, loetakse, et ta on teate edukalt edastanud.
 • Kui jooksja tapetakse, peab ta vabatahtlikult ja kohe loovutama teate enda tapjale.
 • Kui vastase leeri teate kandja tapetakse siis peab ta kohe teate hävitama, selle teate eest enam punkte ei saa (enda leeri teateid ei saa enam vastaste käest tagasi, saab ainult takistada nende vaenlase staapi jõudmist).

Tegevus:

 • Jooksjad jätkavad terve stsenaariumi jooksul teadete toimetamist enda punktist A, enda punkti B.

Võit:

 • Leer kes toimetab enda lõppunkti rohkem teateid (enda ja vastase omi kokku) võidab.

Kestvus:

 • 60 minutit