Üldised tingimused

Igast jõukatsumisest teavitatakse mängijaid helisignaali abil. Kõik kes tahavad jõukatsumises osaleda peavad sellele relvile kutsele reageerima kohe ja kogunema Valgesse Tsooni. Jõukatsumise tutvustus algab kuni 15 minuti jooksul alates esimesest helisignaalist.

Iga jõukatsumise algust ja lõppu tähistab samuti eriline helisignaal. Kõiki signaale tutvustatakse mängijatele avariitusel. Pärast jõukatsumise algust ei või selles osalejad siseneda mängijalaagritesse, samuti ei või sinna viia jõukatsumise esemeid või leerilippu. Kõik valged tsoonid muutuvad punasteks, jõukatsumise ajaks. Mängijad kes ei võta jõukatsumisest osa saavad ohutult olla ainult mängijalaagrites või sinistes tsoonides.

Kummalgi leeril on leeri standard/lipp. Kui leeri standard on jõukatsumise lõppedes vastase käes, ei saa ei leer ühtegi punkti (isegi kui nad jõukatsumise võidavad).

Leeri lipp peab olema leeriga kaasas ja seda ei või peita või ära panna.

Jõukatsumise võitmine, annab võitjaleerile 125 punkti. Võidakse anda lisapunkte, vastavalt jõukatsumisele.

 

Palgasõdurid võivad saada punkte jõukatsumise võitmise eest, kui nad alustavad jõukatsumist kolmanda leerina (võimalik mõnel juhul). Palgasõdurid peavad kõik kogutud võidupunktid, mängu lõpus, ühele leerile andma. See valik tehakse lõpurituaalil ning palgasõdurid valivad enda suva järgi ning ilma GM'ide poolse vahelesegamiseta.

Võitjaleer kuulutatakse välja lõpurituaali ajal.

 

(et näha mis jõukatsumisi võidakse kasutada, külasta jõukatsumiste arhiivi)