Tsoonid

Tsoonid on üks sammudest mille oleme astunud, realiseerimaks enda visiooni, kirevast ja mitmeküllasest mängust, kõigile mängijaile. Tsoonid on uus viis tuua teatud hulk juhuslikkust sellesse mängu, edendada rollimängu ja lisada võimalusi, kõigile osalejaile. Sellel aastal on mänguala jagatud kolme eri tüüpi tsoonideks:

1. Mänguväline tsoon ("sinine tsoon") - rollimäng pole esmatähtis, samuti ei tohi selles tsoonis vastastikkuse nõusolekuta võidelda. See tsoon hõlmab laagriplatse ja käimlate lähiümbrust. Oluline on ära märkida, et seda tsooni ei tohi kasutada võitlemise vältimiseks. Kui sa sisened mänguvälisesse tsooni, võitluse ajal, siis on sul 30 sekundit aega, et sealt uuesti välja tulla. Vastasel juhul loetakse sinu tegelane surnuks/vangistatuks/haavatuks - mis iganes vastane otsustab. Mänguväline tsoon on pisteliselt puna-valge kilelindiga markeeritud.

2. Valvatud tsoon ("valge tsoon") - see on rollimängutsoon, reeglina peab selles tsoonis viibides, püsima rollis. Kui sa ei püsi rollis siis pead olema veendunud, et sinu kohalolek või tegevus(etus) ei häiri inimesi kes selgelt mängivad rolli. Samas ei tohi selles tsoonis alustada võitlust, vastastikkuse nõusolekuta ning NPC'd ei ründa sind selles tsoonis. Seda tsooni SAAB kasutada võitluse vältimiseks. SAMAS ETTEVAATUST, JÕUKATSUMISE AJAKS MUUTUB VALVATUD TSOON METSIKUKS - siis on ainus ohutu koht mõni mängijalaager. Valvatud tsoon hõlmab enamikku "tavakasutuslikku" mänguala, nagu kõrts ja selle ümbrus, sepikoda, tee laagriplatsist kõrtsini jne. Erandiks on Hiis, mis on samuti valvatud tsoon aga mis on "saar", see tähendab, et Hiide viivad teed ei ole valvatud.

3. Metsik tsoon ("punan tsoon") - see on eksklusiivselt rollimängutsoon ja sa PEAD püsima rollis, kui viibid selles tsoonis. Selles tsoonis võib igal ajahetkel alustada (ja väga tõenäoliselt ka alustatakse) võitlust, vastastikkuse nõusolekuta. Samuti võivad selles tsoonis viibivad NPC'd või teised mängijad sind rünnata. Kui sa sured metsikus tsoonis, pead sa naasema Kõrtsi juurde ja ootama ühe tunni, enne kui sa tagasi mängu siseneda saad. Metsikud tsoonid on kõik teed, metsad ja põllud, mängualal mis ei ole mänguvälised või valvatud tsoonid..

Metsiku/Valvatud tsooni marker on sama, vineeri, papi või paberi tükk mis on ühelt poolt valge ja teiselt poolt punane. Öösel võivad nendel markeeringutel olla ka valgustused. Liginedes markeri punaselt poolelt tähendab, et sa SISENED metsikusse tsooni, liginedes markeri valgelt poolelt, tähendab, et sa SISENED valvatud tsooni. Mängijatel on keelatud tsooni markereid liigutada või muuta. Kuigi me oleme andnud endast parima, et panna välja piisavalt markereid, siis ei hakka me markeerima igat puud metsaservas. Kasuta loogilist mõtlemist ja ole ettevaatlik, kui liigud mitte mööda teid vaid läbi metsa(de), sa võid kogemata sattuda teise tsooni. Alati parim on uurida tsoonide kaarti enne mängu ja see meelde jätta.

 

Allpool on kaardilink mängualale, kus on märgitud tsoonid (Punane=Metsik, Valge=Valvatud, Sinine=Mänguväline):

http://goo.gl/maps/6pu50


Või kui sa eelistad mängu sisest kaarti siis (valge = valvatud, sinine = mänguväline, kõik ülejäänu on metsik)

Tsoonikaart, mängu sisene


OLULINE! Kõik võitlejad kes osalevad ametlikus stsenaariumis võivad ignoreerida Valvatud tsoone ja neis, kellega iganes võidelda. See ei laiene mänguvälistele tsoonidele ja kehtib ainult stsenaariumi algus- ja lõpusignaalide vahel.

Üldised tingimused

Igast jõukatsumisest teavitatakse mängijaid helisignaali abil. Kõik kes tahavad jõukatsumises osaleda peavad sellele relvile kutsele reageerima kohe ja kogunema Valgesse Tsooni. Jõukatsumise tutvustus algab kuni 15 minuti jooksul alates esimesest helisignaalist.

Iga jõukatsumise algust ja lõppu tähistab samuti eriline helisignaal. Kõiki signaale tutvustatakse mängijatele avariitusel. Pärast jõukatsumise algust ei või selles osalejad siseneda mängijalaagritesse, samuti ei või sinna viia jõukatsumise esemeid või leerilippu. Kõik valged tsoonid muutuvad punasteks, jõukatsumise ajaks. Mängijad kes ei võta jõukatsumisest osa saavad ohutult olla ainult mängijalaagrites või sinistes tsoonides.

Kummalgi leeril on leeri standard/lipp. Kui leeri standard on jõukatsumise lõppedes vastase käes, ei saa ei leer ühtegi punkti (isegi kui nad jõukatsumise võidavad).

Leeri lipp peab olema leeriga kaasas ja seda ei või peita või ära panna.

Jõukatsumise võitmine, annab võitjaleerile 125 punkti. Võidakse anda lisapunkte, vastavalt jõukatsumisele.

 

Palgasõdurid võivad saada punkte jõukatsumise võitmise eest, kui nad alustavad jõukatsumist kolmanda leerina (võimalik mõnel juhul). Palgasõdurid peavad kõik kogutud võidupunktid, mängu lõpus, ühele leerile andma. See valik tehakse lõpurituaalil ning palgasõdurid valivad enda suva järgi ning ilma GM'ide poolse vahelesegamiseta.

Võitjaleer kuulutatakse välja lõpurituaali ajal.

 

(et näha mis jõukatsumisi võidakse kasutada, külasta jõukatsumiste arhiivi)

"Teened" on väikesed mängumärgid, mida Põhjala Pööripäeva maailma tegelased võivad kasutada omavahelise valuutana. Teened representeerivad Ancalagoni head tahet ja õnnistust.

Nad võivad olla üsna väärtuslikud, kuna mängijad saavad kasutada teeneid, et ravida või taaselustada enda tegelast (isegi stsenaariumite ajal). Leerid võivad kasutada suurt hulka teeneid, et manada võimsat rituaalset maagiat, abistamaks enda leeri või takistamaks vastase oma, enne igat stsenaariumi/lahingut.

Iga tegelane saab mõned teened ürituse alguses. Täiendavad teened tuuakse mängu Mängujuhtide poolt ainult läbi rollimängu. Seega parim viis teeneid juurde saada (kui just mitte välja mõelda viise, kuidas neid teiste mängijate käest kätte saada) on osaleda rollimängulistes tegevustes. Kui sa ei suuda ühtegi seiklust leida või tunned, et oled kuidagi maha jäetud siis võid alati pöörduda kollikontori poole - sealt saad alati palju tegevust, ilma oma tegelasega riskimata ning mängijad kes kollitavad, saavad kindlasti ka mõned teened, kui nad lõpetanud on.

Teeneid saab luutida igal ajal ja igalt ühelt - väljaarvatud mängijatelt kes osalevad aktiivses stsenaariumis. Kui tegelane tapetakse stsenaariumi käigus siis sellel hetkel ei saa tema teeneid luutida.

Kui mängija soovib ravida või taaselustada enda tegelast teenete abil, peab ta selle palvega lähenema mõnele NPC'le, nagu näiteks Jüngrid, Avatarid või muud kõrge-taseme tegelased. Mõista tuleb, et paika pole pandud mingit täpset summat mis sinu aitamine maksma läheb, seega ole valmis, et pead maksma erineva hulga teeneid erinevatele tegelastele ja erinevates situatsioonides. Mõned NPC'd võivad nõuda ennekuulmatuid summasid, sõltuvalt sinu tegelasest, või keelduda sinu aitamisest sootuks (näiteks kui valguse tšempion, läheb Pimeduse Avatari juurde, et ravimist saada). Samuti võivad tegelased teha sulle parema hinna, kui sa viitsid nendega väheke rollimängida. Harilikult sõltub sinu ravimise/taaselustamise hind ning tingimused alati konkreetsest NPC'st.

Leerid võivad kasutada teeneid rituaalse maagia sooritamiseks enne ametlikke stsenaariumeid või (GM'idega) kokku lepitud lahinguid. Rituaalse maagia sooritamise juures peab olema mõni Lohejünger ning vajalik kogus teeneid on märgitud rituaalse maagia loitsukirjale, mis leeril samuti olemas peab olema.